نیازهای مستمر و جاری موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها

-هزینه دارو و درمان به صورت ماهانه برای هر بیمار مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سالانه مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

-هزینه های گفتار درمانی و رفتار درمانی برای هر بیمار ماهیانه به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ( سالانه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )

-هزینه بیمه برای هر بیمار به صورت ماهانه مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال (سالانه۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

-هزینه ایاب و ذهاب را حضور در کلاسهای رفتار و گفتار درمانی برای هر بیمار ماهانه مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال(سالانه۳/۶۰۰/۰۰۰٫ ریال)

-کمک هزینه خرید وسایل مورد نیاز جهت کار درمانی و گفتار درمانی ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال

-هزینه تغذیه کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم ماهانه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 پروژه های قابل اجرا در صورت تامین هزینه های مورد نیاز

-احداث ساختمان موسسه جهت ارئه خدمات بهتر به بیماران و خانواده ها

-احداث مراکز تفریحی و فرهنگی برای بیماران و خانواده ها

-احداث مرکز نگهداری شبانه روزی برای بیماران بزرگسال مبتلا به بیماری اوتیسم که درمان نشده اند