با تبریک عید سعید قربان در مورخ ۹۸/۰۵/۲۱ گوشت های قربانی اهدایی خیرین گرامی بین مددجویان تحت پوشش توزیع گردید .