مؤسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها در سال ۱۳۹۶ تأسیس شد و از همان ابتدای تأسیس حمایت از فرشتگان اوتیسم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داد.

حمایت کردن از خانواده هایی که با بحران ابتلای فرزند دلبندشان به اختلال اوتیسم درگیر شدند فعالیتی روزمره در مؤسسه ارمغان حیات شکوفه ها می باشد و دغدغه ما این هست که بنوانیم هرچه بهتر و شایسته تر به این فرشتگان زمینی کمک کنیم.