Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مؤسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها
حامی فرشتگان اوتیسم
میخواهم سهمی در این کار خیر داشته باشم
مشاهده روش های کمک به فرشتگان اوتیسم
اتیسم را بیشتر بشناسیم و درکشان کنیم
روش ها صحیح مواجه شدن با بیماران اوتیسم
Previous slide
Next slide
مؤسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها
حامی فرشتگان اوتیسم
میخواهم سهمی در این کار خیر داشته باشم
مشاهده روش های کمک به فرشتگان اوتیسم
اتیسم را بیشتر بشناسیم و درکشان کنیم
روش ها صحیح مواجه شدن با بیماران اوتیسم
Previous slide
Next slide

کمپین های فعال:

امیر حسین برای درمان خود به کمک شما نیاز دارد

کمپین های فعال:

امیر حسین برای درمان خود به کمک شما نیاز دارد

حمایت کنید

با ارائه انواع خدمات میتوانید از بچه های اتیسم و خانواده های آنها حمایت کنید.

داوطلب خدمات هستم

آیا داوطلب ارائه خدمات به کودکان اوتیسم هستید؟ همین حالا فرم را پر نمایید.

چگونه به بچه های اتیسمی کمک کنم؟

ارائه خدمات

با ارائه انواع خدمات میتوانید از بچه های اتیسم و خانواده های آنها حمایت کنید.

شرکت در کمپین

شما میتوانید در کمپین های مختلف زمان بندی شده ما شرکت نمایید و از بچه های اتیسم حمایت کنید.

کمک نقدی

شما می توانید با کمک های نقدی خود از بچه های اتیسم و از خانواده های اتیسم حمایت کنید.

خرید از فروشگاه ما

با خرید از فروشگاه های معرفی شده و معتبر ما از بچه های اتیسم و خانواده های آنها حمایت کنید.

در دنیای اتیسم چه میگذرد

آخرین اخبار موسسه

حامیان ما

آدرس ایمیل یا نام کاربری ضروری می باشد

رمز عبور ضروری می باشد

نام نمایشی ضروری می باشد

آدرس ایمیل ضروری می باشد

رمز عبور ضروری می باشد

آدرس ایمیل یا نام کاربری ضروری می باشد