در مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ معاون محترم شهردار ناحیه ۱ و معاون محترم اجتماعی و فرهنگی ناحیه ۱ شهرداری تهران از موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها بازدید به عمل آورده و با مدیریت محترم موسسه جلسه ای برگزار کردند.

خادمان فرشتگان اوتیسم همواره در تلاشند تا از راه های مختلف میزان و کیفیت خدمات به این فرشتگان زمینی را افزایش دهند.