خداوند متعال را شاکریم که توانستیم با همت خیرین عزیز در شب نوروز ۱۴۰۱ در بین خانواده های نیازمند محترم اوتیسم توزیع ارزاق داشته باشیم. موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها حامی فرشتگان اوتیسم