به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی معلولان، مراسم جشنی در موسسه ارمغان حیات شکوفه ها برگزار شد. در این مراسم ه با حضور فرشتگان اوتیسم همراه بود سعی شد لحظات شادی برای این عزیزان ایجاد شود.