با لطف خداوند مهربان و حمایت های خیرین محترم، هزینه های ترخیص آیسان عزیز که جزو فرشتگان اوتیسم می باشد، از بیمارستان کودکان مفید نوسط موسسه ارمغان حیات شکوفه ها پرداخت شد.

باعث افتخار ماست که بتوانیم به این عزیزان و خانواده های محترم آنان خدمت رسانی کنیم.