به لطف خدا و حمایتهای بیکران خیرین گرامی چهارمین مرحله توزیع ارزاق توانخواهان موسسه در تاریخ ۹۹/۶/۲۴ انجام گردید.
از شما ممنونیم که یاری دهنده دستان کوچک کودکان اوتیسم با دلی سرشار از محبت هستید.