جشن تولد آذر 1400

جشن تولد آذر ماهی ها

برگزاری جشن تولد برای فرشتگان اوتیسم آذر ماهی در موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها به لطف خداوند مهربان و همت خیرین عزیز. ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها…

تولد آذر 1400

تولد شش فرشته اوتیسم

تولد فرشته ها به لطف خدلوند متعال و همت خیرین عزیز در موسسه ارمفان حیات شکوفه ها برای شش فرشته اوتیسم جشن تولد برگزار کردیم و هدایایی به این فرشتگان زمینی تقدیم شد. شاکر خداوندیم که توانستیم برای لحظاتی این عزیزان را شاد کنیم. ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه…

جشن تولد مهر 1400

جشن تولد

به لطف خداوند مهربان و یاری خیرین عزیز، برای ۱۳ فرشته اوتیسم در موسسه جشن تولد کوچکی برگذار کردیم. امیدواریم برای لحظاتی باعث شادی این عزیزان و خانواده های محترم آن ها شده باشیم. ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان…