گروه جهادی

گروه جهادی کریم اهل بیت (ع)

راه اندازی گروه جهادی کریم اهل بیت (ع) جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به خانواده های محترم فرشتگان اوتیسم در مناطق محروم، این موسسه اقدام به راه اندازی گروه جهادی کریم اهل بیت (ع) نموده است. از  شما خیر محترم دعوت به عمل می آید تا در زمینه های ذیل یاری گر فرشتگان اوتیسم…